Støj dæmpning er blevet et centralt element ved projektering af kontor- og institutions byggeri.

Det at kunne opholde sig i et rum uden at føle sig generet af andres samtale, støj fra kontormaskiner, børns leg og alle mulige andre støjkilder stiller i dag store krav til valget af byggematerialer.

Den snigende støj er den, vi alle tager med os, og som summer i hovedet, når man kommer ud i fri luft. Ved permanent ophold i støj-plagede omgivelser, sætter støjen sig på hjernen og påvirker evnen til at slappe af. Også selv når man kommer hjem til mere rolige omgivelser. En passende støj-dæmpning er derfor en vigtig forudsætning for et godt arbejdsmiljø, for større arbejdsglæde og i yderste konsekvens bedre resultater.

Akustik og støjdæmpning

BASWA AkustikloftBASWA systemløsningerDetailbeskrivelserDetailtegningerReferencerProdukterDokumentation lydDokumentation brandDokumentation EmissionDokumentation Recycle/energiVejledningerBrochure

Detailbeskrivelser

Detailtegninger

Produkt information

  Brochure

  BASWAphon akustikpuds – brochure
  Frihed til at tænke, tro og tale

  TEMA – Rockidan akustikpuds
  i køkkener og koncertsale

  BASWAphon akustikpuds
  Reference eksempler

  BASWAphon akustikpuds
  Detailløsninger – oversigt