Transparent langtidsbeskyttelse mod vandindtrænging, varmetab og byggeskader.

Til imprægnering af mineralske facadeunderlag, herunder puds og beton,kalksandsten, murværk, klinker, fibercement, porebeton og mineralske malinger.

Kan medføre en mørkere fremtoning af underliggende farve.

Også som hydrofoberende grunder under facadebehandlinger med dispersions- eller silioneharzmalinger.

Datablad

Hent datablad: Dinova Silicon Imprægnering LH

EGENSKABER

* Vejrbestandig
* Stor vandafvisende effekt
* Effektiv beskyttelse mod slagregn og fugtindtrængning
* Påvirker ikke diffusionsforhold
* Minimerer risiko for fugtrelaterede skader som saltudblomstringer, kalkudvaskning, begroninger, frostskader, materialeudvidelse m.v.
* Enkel forarbejdning
* God indtrængningsevne
* Hurtig klæbefri tørring
* Alkalibestandig
* Meget stærk binding til silikatholdige underlag