Renovering af facade 2006

Byejendom
Mellemgade 13
9240 Nibe

Facaderenovering udført
2006

Underlag
Vandskuring