Renovering af facade og vinduer 2011

Beboelsesejendom
Ørnevej / Tranevej
2450 København NV

Facaderenovering udført
2011

Underlag
Malet puds