Renovering af gårdfacade 2010

Gårdfacade
Peder Skrams Gade
1054 København K

Facaderenovering udført
2010

Underlag
Tidligere malet puds

Behandlingsopbygning
Afrensning ved hedvandsrensning
Udbedring af afskallet puds
Grunding
Mellembehandling med AmphiSilan NQG Facademaling
Slutbehandlet med AmphiSilan NQG Facademaling

Rådgiver
Ingeniørfirma Konpro ApS

Udførende
Malerfirmaet Arne Valling A/S