Renovering af facade 1997

Butiksejendom
Storegade 43
6440 Augustenborg

Facaderenovering udført
1997

Underlag
Beton, mørtel og puds i meget dårlig stand

Rådgiver
Blaavand & Hansson, Sønderborg, Bjarne Blaavand

Udførende
Johan C. Nielsen, Sønderborg
N K Kristensen, Sønderborg