Når det kommer til gulvrenovering, er ordentlig afrensning af overfladen afgørende for at opnå et holdbart og æstetisk tilfredsstillende resultat. Desværre oplever mange, at deres gulvmaling skaller af, ofte som følge af utilstrækkelig forberedelse af overfladen. Denne artikel vil belyse vigtigheden af korrekt afrensning, med fokus på cementslam og eksisterende malinger, samt de nødvendige skridt for at undgå unødvendige afskalninger.

Cementslam

Cementslam er en tynd hinde, der dannes på overfladen af beton under glitningsprocessen. Selvom denne hinde ser fast ud, er den faktisk meget skrøbelig og udgør ikke et bæredygtigt underlag for maling. Når malingen påføres over cementslam, kan det føre til afskalning, da malingen ikke hæfter ordentligt til betonens kerne.

Problemet med Cementslam

Den berømte sandhed om, at ingen kæde er stærkere end det svageste led, er yderst relevant i forbindelse med gulvrenovering. Et almindeligt betongulv har fra den oprindelige glitning en hinde af cementslam, som ikke er fast nok til at holde malingen. Når malingen skaller af, ser vi ofte, at bagsiden er sandet og dryssende. Dette er et klart tegn på, at overfladen ikke blev slebet ned til de faste betonkorn inden malingen blev påført.

Løsningen

For at sikre en god vedhæftning og undgå afskalning, bør et ubehandlet betongulv altid slibes ned til selve betonkornene. I Rockidan regi modtager vi ofte prøver på afskallet maling, hvor problemet kunne have været undgået med korrekt slibning. Vi anbefaler altid at foretage en trækprøve af overfladen for at sikre, at vedhæftningen når op på de krævede 1,8 Mpa.

Eksisterende Maling

Når det drejer sig om at male over eksisterende behandlinger, er det vigtigt at tage højde for den type maling, der tidligere er blevet brugt. Dette kan have en betydelig indflydelse på vedhæftningen mellem det gamle og det nye lag maling.

Samme Malingtype

For at sikre optimal vedhæftning anbefales det at fortsætte med den samme type maling, som tidligere er blevet brugt. Forskellige typer maling har forskellige kemiske egenskaber, og blanding af dem kan resultere i dårlig vedhæftning og efterfølgende afskalning.

Skift af Malingtype

Hvis man ønsker at skifte malingtype, eller hvis man er i tvivl om den eksisterende type maling, er det nødvendigt at rense overfladen ned til en ren og bæredygtig bund. Dette kan indebære fjernelse af den gamle maling ved slibning eller kemisk afrensning. Selv fastsiddende behandlinger bør matslibes inden genbehandling for at sikre, at den nye maling hæfter ordentligt.

Praktiske Skridt

  1. Undersøg Overfladen: Indled med at evaluere den eksisterende overflade. Hvis der er tvivl om typen af maling eller overfladens tilstand, bør den renses grundigt.
  2. Afrensning: Brug mekaniske eller kemiske metoder til at fjerne eksisterende maling. Ved mekanisk slibning skal der sikres, at overfladen er jævn og fri for løse partikler.
  3. Matslibning: Selv om der ikke skiftes malingtype, bør fastsiddende malingslag matslibes for at forbedre vedhæftningen af det nye lag.
  4. Trækprøve: Foretag en trækprøve for at sikre, at overfladen kan opnå en vedhæftning på mindst 1,8 Mpa, hvilket er nødvendigt for at sikre langvarig holdbarhed.

Mangelfuld afrensning er en af de mest almindelige årsager til afskalning af gulvmalinger. Ved at forstå og adressere problemer som cementslam og korrekt håndtering af eksisterende maling kan man undgå disse problemer. Det er afgørende at forberede overfladen ordentligt, enten ved at slibe ned til betonkornene eller sikre kompatibilitet mellem gamle og nye malingtyper. Ved at følge disse retningslinjer kan man opnå et holdbart og smukt gulv, der modstår tidens tand.