Cementslam
Den berømte sandhed om at ingen kæde er stærkere end det svageste led kunne være skrevet om gulvrenovering. Et almindeligt betongulv har fra den oprindelige glitning en hinde af cementslam i overfladen, som ikke udgør et fast og bæredygtigt underlag. Et ubehandlet betongulv bør derfor altid slibes ned til selve betonkornene, inden der males. I Rockidan regi får vi meget ofte tilsendt prøver på afskallet maling, hvor bagsiden er sandet og dryssende. Denne type afskalning opstår kun, fordi der ikke er slebet ned til bæredygtig bund. Derfor anbefaler vi altid at foretage en trækprøve af overfladen for at slå fast at vedhæftningen når op på de krævede 1,8 Mpa.

Eksisterende maling
Ved maling af eksisterende behandlinger bør man altid fortsætte med samme malingtype for at sikre den optimale vedhæftning mellem gammelt og nyt. Er man i tvivl eller vil man skifte type, bør der altid renses af til ren og bæredygtig bund. Fastsiddende behandlinger matslibes altid inden genbehandling.