Foran lovgivningen

Detaljeret produktkendskab er den væsentligste forudsætning for at kunne fremstille malingprodukter med maksimal miljøvenlighed uden at produkternes øvrige egenskaber sættes over styr. Og netop hvad angår råvareegenskaber og produktudvikling hører Rockidans leverandører til i verdenseliten. Derfor vil man opleve, at produktkvalitet og miljøvenlighed som oftest er langt foran lovgivningens krav.

Et aktuelt eksempel er reglerne for VOC-indhold i maling, hvor grænsen for indhold af opløsningsmidler i indemaling er hele 30 gram pr. liter. Her er indholdet i alle de traditionelle indemalinger ikke blot under grænsen, men under 1 gram. Det svarer reelt til 0 og er et udtryk for, at man ved skift mellem forskellige produktioner ikke kan sikre sig 100% mod rester fra forrige batch.

Mere end bare miljømærkning

Da miljøvenligheden lader sig dokumentere til mindste detalje og da Rockidans produkter primært henvender sig til det professionelle marked, har vi hos Rockidan bevidst valgt diverse danske mærkningsordninger fra. Dels fordi mange produkter i forvejen er klassificeret efter strengere tyske og/eller europæiske standarder, dels fordi en overvæltning af de massive omkostninger til mærkningsbranchen ville gøre produkterne uforholdsmæssigt dyre.

Bæredygtighed = holdbarhed

Miljøvenlighed er også bæredygtighed, hvor holdbarheden er en væsentlig faktor. Maling har en funktion, som kan kræve indholdsstoffer, der ikke nødvendigvis er 100% biologisk nedbrydelige. Derfor er der god grund til at vælge behandlinger med maksimal levetid, så både forbrug og affaldsproblem minimeres.

Moderne teknologi er vejen til større miljøvenlighed

For mange er fortidens løsninger altid miljøvenlige. For dem gør historisk anvendelse af et produkt nærmest indholdet af skadelige stoffer underordnet. Sådan er det ikke. Udviklingen går i miljøets retning og selvfølgelig er vi nået længere i dag end 1700-tallets hjemmeblandere.

Rockidans leverandører er konstant på jagt efter nye metoder til at løse opgaven på den letteste og mindst miljøbelastende måde. Ved hjælp af nano-teknologien har man skabt facademalinger, der udnytter sollys og regnvand til at holde facader fri for alger og snavs helt uden brug af kemikalier, indemalinger, der fjerner giftige dampe fra rumluften, så indeklimaet forbedres, og spærrende malinger som blokerer for skadelig elektromagnetisk stråling fra sendemaster, trådløse netværk osv.

30 års erfaring
Miljøvenlighed er således mange forskellige ting på samme tid og det kan være svært at gennemskue hvilken hest man bør holde på. Men en leverandør som Rockidan, der har holdt sig på forkant i mere end 30 år, er da et godt bud.