Kvalitet er mange forskellige ting i Rockidan regi.

Dokumenteret produktion
Først og fremmest er det produkter, som er fremstillet under fremmedovervågning og efter ISO 2003, så der er vished for, at der ikke sker variationer eller udsving i kvaliteten på det enkelte produkt.

Produktion i eget regi
For produktkvaliteten taler også, at produktionen fysisk foregår hos vore leverandører og altså ligger i hænderne på de samme mennesker, som har stået for udviklingsarbejdet.

Bruger-uafhængig kvalitet
Langt hovedparten af Rockidans produkter leveres brugsklare. Dog skal sækkevarer opblandes med vand, lige som malinger kan fortyndes. Men generelt har man med Rockidans produkter en færdigblandet, bruger-uafhængig kvalitet, hvor materialesammensætningen ikke påhviler enkeltpersoners fornemmelser for vægt, flydeegenskaber osv. Disse egenskaber er som regel umulige at bedømme fordi f.eks. temperaturen har stor indflydelse på materialets viskositet. Enhver form for produkttilpasning på byggepladsen vil derfor være en et skridt væk fra den originale, dokumenterede kvalitet.

En kæde af stærke led
Produkter, der indgår i Rockidan systemopbygninger, kommer som hovedregel fra samme leverandør, hvor deres indbyrdes funktion er både testet og dokumenteret. Dermed undgås de svage led, der kan opstå i en behandlingsopbygning, når enkeltprodukter fr forskellige leverandører ikke arbejder optimalt sammen.

Korrekt anvendelse
Produktkvalitet er ikke nok i sig selv, hvis produktet ikke anvendes korrekt, men her sikrer erfaringen og produktkendskabet hos Rockidans konsulenter, at kæden af stærke led ikke hopper af. Er man derfor i tvivl om anvendelsen af en konkret løsning i et aktuelt tilfælde, hjælper en kontakt til Rockidan med at sikre den optimale kvalitet.

Kvalitetskontrol