Maling af P-kælder
Kampmannsgade / Nyropsgade
1604 København V

Betonmaling udført
2007

Underlag
Betonelementer