Projekt beskrivelse

Renovering af facade 1997

Butiksejendom
Storegade 43
6440 Augustenborg

Facaderenovering udført
1997

Underlag
Beton, mørtel og puds i meget dårlig stand

Rådgiver
Blaavand & Hansson, Sønderborg, Bjarne Blaavand

Udførende
Johan C. Nielsen, Sønderborg
N K Kristensen, Sønderborg

Introduktion

I 1997 gennemgik butiksejendommen beliggende på Storegade 43 i Augustenborg en omfattende facaderenovering. Projektet var nødvendigt på grund af bygningens meget dårlige stand med beton, mørtel og puds, der var begyndt at nedbrydes. Renoveringen blev udført af Johan C. Nielsen og N K Kristensen fra Sønderborg med rådgivning fra Blaavand & Hansson ved Bjarne Blaavand.

Underlag og Forberedelse

Eksisterende Overflader

Facaden bestod af beton, mørtel og puds, som var i meget dårlig stand. De eksisterende materialer viste tegn på omfattende skader, herunder revner, afskalninger og generel nedbrydning. Dette krævede en grundig vurdering og forberedelse for at sikre, at renoveringen kunne udføres effektivt.

Forberedelsesarbejde

Forud for renoveringsarbejdet blev den eksisterende facade grundigt inspiceret for at identificere de mest beskadigede områder. Disse blev derefter omhyggeligt fjernet eller repareret for at sikre en stabil base for den nye behandling. Dette inkluderede fjernelse af løstsiddende puds og mørtel samt reparation af revner og huller med passende fyldematerialer.

Behandlingsopbygning

Grunding og Reparation

Efter den indledende forberedelse blev facaden grundet for at sikre optimal hæftning af de efterfølgende lag. Grunding var afgørende for at skabe en stabil og ensartet overflade, der kunne modstå de fremtidige påvirkninger fra vejr og vind. Eventuelle svage punkter blev forstærket for at forhindre yderligere skader.

Pudsning og Efterbehandling

Efter grundingen blev facaden pudset op på ny. Dette trin involverede påføring af et nyt lag mørtel og puds for at skabe en jævn og solid overflade. Denne nye pudsning blev nøje udført for at sikre, at facaden ikke blot blev æstetisk tiltalende, men også holdbar og beskyttet mod elementerne.

Slutbehandling

Den afsluttende behandling af facaden involverede påføring af en beskyttende maling eller overfladebehandling, der var egnet til at modstå de hårde vejrforhold og samtidig forbedre bygningens udseende. Valget af materiale og metode blev nøje overvejet for at sikre langvarig beskyttelse og en flot finish.

Samarbejde og Udførelse

Rådgivning og Projektering

Rådgivningen blev leveret af Blaavand & Hansson ved Bjarne Blaavand, som sikrede, at projektet blev planlagt og udført i overensstemmelse med de højeste standarder for bygningsrenovering. Dette omfattede detaljeret planlægning af alle trin i processen og løbende overvågning af arbejdet for at sikre kvalitet og holdbarhed.

Udførende Entreprenører

Renoveringsarbejdet blev udført af de lokale entreprenører Johan C. Nielsen og N K Kristensen fra Sønderborg. Deres ekspertise og erfaring i bygningsrenovering sikrede, at arbejdet blev udført effektivt og med fokus på detaljer, hvilket resulterede i en markant forbedring af butiksejendommens facade.

Resultater og Effekt

Æstetisk og Strukturel Forbedring

Renoveringen resulterede i en betydelig æstetisk og strukturel forbedring af butiksejendommen. Den nye facade fremstår nu som både smuk og robust, hvilket forbedrer bygningens visuelle appel og dens modstandsdygtighed overfor fremtidige påvirkninger.

Langvarig Beskyttelse

Ved at anvende grundige forberedelses- og behandlingsmetoder har renoveringen sikret, at facaden vil forblive i god stand i mange år fremover. Dette reducerer behovet for hyppig vedligeholdelse og beskytter bygningens værdi og funktion.

Renoveringen af facaden på butiksejendommen på Storegade 43 i Augustenborg i 1997 er et eksempel på effektiv og grundig bygningsrenovering. Med hjælp fra erfarne rådgivere og dygtige håndværkere blev en meget nedbrudt facade forvandlet til en holdbar og smuk del af bybilledet. Dette projekt viser vigtigheden af omhyggelig planlægning og udførelse for at sikre langvarige og tilfredsstillende resultater.

Projekt detaljer

Underlag:

Kategori/er

Del gerne på!