Fugtig luft og kolde vægge er lig med kondens. Kondens er ofte lig med skimmel, som kan bekæmpes med skimmelhindrende maling.

Behandling med skimmelhindrende maling
Kombinationen af høj luftfugtighed og kolde overflader fører meget ofte til kondensproblemer i både private hjem og i erhvervslivet. Disse fugtige overflader vil være stærkt udsatte for skimmel og kan derfor med fordel behandles med skimmelhindrende maling.

En del af problemerne omkring kondens kan skyldes dårlige vaner omkring udluftning og lignende, men i en lang række tilfælde kommer man bare ikke uden om at vægge og lofter ofte eller konstant er mere eller mindre fugtige. Og selv om man opretholder en maksimal hygiejnestandard, så vil aktiv støtte fra en skimmelhindrende overflade være en kærkommen hjælp i mange sammenhænge.

Skimmelproblemerne vil ofte være mest påtrængende ved overvægge over en flisebeklædning, som man kender det i både badeværelser og fødevareindustrien. Selv med den jævnlige og ofte bastante rengøring, der anvendes i industrien, vil skimmelen bide sig fast i krogene og brede sig, så snart højtryksrenseren forsvinder rundt om hjørnet.

Tofrontskrig på svært tilgængelige overflader
Med en skimmelhindrende maling på disse overvægge giver man skimmelproblemerne kamp på to fronter. Rengøringen fjerner alt det grove, og malingen tager sig af de små skimmelsporer, der enten bliver tilbage eller som svæver rundt i luften og blot venter på at sætte sig på den fugtige overflade.

Rockidan har flere produkter mod skimmel

Hent brochuren om Rockidans skimmelhindrene indemalinger her