Trods 9 års påvirkning af stærke kemikalier er en tank på Aabenraa Havn stadig så god som ny, takket være Rockidans resistente epoxybehandling .

Opbevaring af kemikalier kræver omhu

Opbevaring af kemikalier kræver altid stor omhu. Specielt, hvis der er tale om op til 2,5 millioner liter i samme beholder. Rockidans behandling blev i 2002 valgt til at beskytte en kemikalietank på Aabenraa Havn, og her 9 år efter er behandlingen stadig fuldstændig intakt.

Tanken skulle i 2002 bruges til et koncentreret kemikalie, og Rockidans epoxysystem til silotanke var derfor igennem en streng procedure, hvor kemikalieresistensen blev dokumenteret, inden løsningen kunne godkendes.

Epoxybehandling for fuld styrke uden opløsningsmidler

Metaltanken blev efter Rockidans anvisning grundet med NM 370 Stålprimer og derefter mellem- og slutbehandlet med NM 556 Tanksilo, der netop er udviklet til tanke og bassiner med stor påvirkning fra kemikalier. Løsningen anvendes ofte ved renovering af renseanlæg, bl.a. fordi produkterne – trods styrke og holdbarhed – ikke indeholder opløsningsmidler.

I dag er tanken tom og har været igennem en grundig rengøring, så den kan lejes ud til nye formål. Derfor kunne man i november for en kort stund studere siloens indvendige overflade og på nærmeste hold konstatere, at behandlingen efter 9 års kemikaliepåvirkning stadig er fuldstændig intakt.

Snæver adgang

Det er specialentreprenøren DS Semaco i Rødekro, der stod for den oprindelige overfladebehandling og som også har stået for rengøring og småreparationer på anlægget forud for genudlejningen. Opgaven har blandt andet budt på opstilling af stillads på siloens indvendige side. I alt 18 fag med 6 etagedæk – alt sammen bragt ind og ud gennem siloens lugeåbning på godt og vel 70 cm.