NM 30 Epoxy Gulvmaling – betongrå

  • 2-komponent opløsningsmiddelfri epoxy
  • Vandfortyndbar
  • Maling til betongulve og undervægge
  • Slidstærk
  • Rækkeevne ca 5 m2
  • Tåler stor trafik
  • Til garager og lagerhaller
  • Effektiv rengøring

  MALERMESTERENS TIP:
  Sørg for korrekt blanding og vær opmærksom på temperaturen. Både luft og overflade.
  LÆS DATABLADET GRUNDINGT før du går i gang.

   

  Beskrivelse

  Anvendelse

  Til områder med gangtrafik og let gummihjulsbåren trafik f.eks. lager- og produktionslokaler, butikker, let industri, sygehuse, kældre, altaner m.v.

  Ved anvendelse på glaserede, keramiske underlag samt på tætglittet beton anvendes NM 50 Aqua Super som grunder.

  Områder med jævnlig eller konstant vandbelastning behandles med NM 50 Aqua Super. (spørg teknisk afdeling)

  Forarbejdning

  egnet underlag:
  Alle mineralske overflader som beton, cement, anhydrit og lignende.

  Forbehandling af underlag:
  Underlaget skal være bæredygtigt, rent og fri for slam, støv, smuds, olie, fedtrester og andre vedhæftningshæmmende substanser. Efter afrensning og primning skal overfladen udvise en overfladetrækstyrke på min.1,8 MPa.

  På særligt vanskelige overflader som vakuumbeton eller andre tætglittede overflader, glaserede og keramiske overflader etc. primes med NM 50 Aqua Super. (spørg teknisk afdeling)
  Beskadigede områder repareres med Rockidan mørtler og spartelmasser.

  blanding

  Fortynding ved 3 strygninger:
  Primning: 10–15% vand
  Mellemstrygning: 5–10% vand
  Slutstrygning: 0– 5% vand

  Fortynding ved 2 strygninger:
  Primning: 5-10% vand
  Slutstrygning: 0–5% vand.
  Slutstrygning påføres med langhåret malerulle.

  Vandet må først tilsættes efter sammenblandingen af harz og hærder.
  Sørg for grundig mekanisk omrøring med langsomtgående boremaskine påsat blandespade i  mindst 4-5 minutter, husk sider og bund i blandespanden.

  Forbrug

  Ca. 0,150 – 0,200 kg/m2 pr. lag afhængig af underlaget.

  Vi kan anbefale, at der udføres prøveareal, således at det nøjagtige forbrug
  og udfaldskrav kan bestemmes.

  Fremgangsmåde

  Påføres med rulle eller pensel.
  Påføringen skal ske i en kontinuerlig arbejdsrytme. Sørg for tilstrækkelig arbejdskraft ved overfladebehandling af større arealer, hvorved overlapninger undgås.

  Forarbejdningstemperatur

  Inden brug tempereres produktet
  til ca.20° C. Arbejdet må ikke udføres ved underlagstemperatur under +10° C og luftfugtighed over 80 % RF.

  Under arbejdets udførelse og afhærdning kræves godt luftskifte, så vandet i malingen kan fordampe. Er luftventilationen dårlig vil den relative luftfugtighed over malingslaget blive
  så højt, at vandet ikke kan fordampe. Dette bevirker, at overfladen bliver mat, og vedhæftningskraften formindskes. Ansamlinger i huller og lunker må ikke forekomme.

  rengøring

  Værktøj rengøres i vand eller sprit.

   

  Yderligere information

  Kilo

  9 kg.

  Glans

  Maling glans 90

  Farver

  Betongrå (ca RAL 7040)

  Anmeldelser

  Der er endnu ikke nogle anmeldelser.

  Kun kunder, der er logget ind og har købt denne vare, kan skrive en anmeldelse.

  SIKKERHED

  NM 30 Epoxy Gulvmaling – betongrå

  Advarsel

  Forårsager hudirritation.
  Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  Forårsager alvorlig øjenirritation.
  Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.