Efter en gennemgribende facaderenovering med Silikatmaling er Toldbodbørsen ved Esplanaden igen kommet til ære og værdighed.

Når Amalienborg ligger nede for enden af gaden og genboen hedder Mærsk, så skal facaden naturligvis se godt ud. Når bygningen samtidig er fredet og endda har en indbygget frise af Bertel Thorvaldsen, så er det også klart, at man kun renoverer med største respekt og nænsomhed. Malerfirma Jens Vestergaard stod med ansvaret og valgte at tage Rockidan med på råd.

Rockidans konsulent kunne konstatere både stærkt afskallende maling og puds, der bag malingen var fyldt med små revner og mindre skader. Kort sagt, en overflade fyldt med åbne sår, som uden grundig renovering let kunne have ført til et uopretteligt forfald for den gamle bygning fra 1788.

I tæt samarbejde med Fredningsstyrelsen valgtes en skånsom kemisk afrensning helt ind til den rene puds, hvorefter skaderne blev udbedret med Rockidans Letpuds. Hele facaden blev derpå pudset op påny med kalkmørtel, som til slut blev grundet og malet i hvid og en grålig beige med Rockidans Silikat Facademaling.

Bygningen er opført af Andreas Hallander, der stod bag en række af Frederiksstadens ny-klassisistiske borgerhuse
fra slutningen af 1700-tallet. Thorvaldsens relief i frontonen forestiller en siddende kvinde, der holder en kikkert, som om hun skuer ud over havneind-løbet og Toldbodsområdet.