Rockidans vandige epoxymaling bruges som beskyttelse mod radon og nedsætter radongennemtrængning til under 10% uden tab af gulvhøjde.

Beskyttelse mod randon

Opstigende radongas fra undergrunden har stor fokus i disse år, og der gøres meget for at minimere den sundhedsskadelige påvirkning i både bolig- og erhvervsbyggeri.

Langt de fleste løsninger indebærer indbygning af et membranlag, som enten fylder i sig selv eller som kræver montering eller udlægning af yderligere lag for at skabe en trykstabil gulvflade.

Rockidans vandige epoxymaling NM 50 Aqua Super gør det muligt at nedsætte gennemsivningen af radon til under en tiendedel og dermed giver en god beskyttelse mod radon.

Det viser en laboratorietest foretaget på et svensk afprøvningsinstitut.

Her testede man en spånplade malet tre gange med NM 50 Aqua Super. Det oprindelige radonindhold i luften på 2466 Bq blev af spånpladen nedsat til 1752 Bq og yderligere til bare 142 Bq efter 3 gange maling.

Med en reduktion på over 90% vil epoxybehandlingen således kunne hjælpe med at etablere et sundt indeklima i langt de fleste danske industri- og lagerbygninger, hvor radonindholdet i luften er over den anbefalede max.-værdi på 100 Bq/m3.

En metode, der sparer virksomheden for at skulle igennem en omfattende og bekostelig rekonstruktion af betongulvet.

NM 50 Aqua Super er en af markedets stærkeste industrigulvmalinger og den eneste herhjemme, der tåler at stå under vand.

Den vandige epoxymaling hæfter også til tætglittet beton og sågar fugtige betongulve med helt op til 100% relativ fugt.

Beskyttelse mod radon