De fleste tror, at epoxymalinger over en kam holder som bare pokker. I virkeligheden kan epoxy være sammensat af flere hundrede forskellige typer baser og hærdere og endnu flere typer fyldstoffer, pigmenter og hjælpestoffer.

Som regel går producenterne den nemme vej og vælger billige standardråvarer og ender derfor ikke overraskende med et standardprodukt. Derfor ser man ofte, at malingen f.eks. skaller af, når den har stået under vand i selv ret kort tid.

Det sker ikke med Rockidans NM 50 Aqua Super. Malingen er bygget op helt fra bunden og er sammensat på en måde, så malingen som noget helt unikt går i kemisk forbindelse med kvarts i underlaget. Derfor hæfter malingen i praksis ubrydeligt til alle hårde og glatte overflader som fliser, klinker, vacuumbeton, og naturligvis også helt almindelige danske betongulve. Da malingen samtidig er helt ufølsom over for vand anvendes NM 50 Aqua Super ofte til beton, der står under vand i f.eks. afløbsrender, svømmebassiner, vandtanke, renseanlæg samt på udvendige trapper og altanbunde.