Fugt er en typisk årsag til afskalning af gulvmalinger, og har man problemer med opstigende fugt vil selv de diffusionsåbne malinger ofte slippe underlaget.

Hvis fugten i underlaget er større end fugten i luften over gulvet, vil fugten søge opad. Når mængden af fugt nedefra er større end den diffusionsåbne maling kan lade passere, opstår et pres nedefra på malingen.

Når presset overstiger malingens vedhæftning – som ofte er meget dårlig til fugtig beton – skubbes malingen løs fra underlaget nedefra. Når først malingen har sluppet underlaget vil selv almindelig gangtrafik hurtigt knuse malingen til flager, så der efterlades et åbent sår, der med tiden bliver til mere udbredte skader.

Det er nemt at teste omfanget af eventuel opstigende fugt: Et stykke klar plast tapes tætsluttende fast til gulvet. Dannes der kondens på undersiden, bør man få undersøgt fugtproblematikken nærmere, inden gulvet males.

Eller man kan vælge den enkleste løsning: Mal gulvet med NM 50 Aqua Super, der kan påføres fugtig beton, der tåler at stå under vand og som ikke mister vedhæftning ved opstigende fugt.