To nye serier lugtfri industrigulve fra Rockidan gør op med lugtgener og forurenet indeluft på grund af gulvbelægningen. Epoxy-serien AB-ZEROPOX og polyurethan-serien AB-ZEROPUR indeholder alle mindre end 1% VOC og overholder endda de strenge krav fra det tyske AgBB.

Fokus på byggematerialer

Der er i disse år stor fokus på, hvordan byggematerialer påvirker vores hverdag. Det handler umiddelbart om arbejdsmiljø og den påvirkning, materialerne har på luften, mens arbejdet udføres. Men på den lange bane gælder det også om at fjerne de gener, som mange byggematerialer giver, selv længe efter at bygningen er taget i brug.

Med under 1% VOC (flygtige organiske bestanddele) holder de nye gulvprodukter sig langt under de 500 g/l, som EU-regler siden 2010 har sat som øvre grænse. Samtidig overholder de fleste af materialerne også de endnu strengere normer fra tyske AgBB, hvor indholdet af skadelige stoffer i luften ikke må være over 1 mg pr. kubikmeter.

Nye gulvsystemer

De nye systemer er derfor i praksis uden emission og lugt både under udlægning, og når gulvene tages i brug. Gulvløsningerne er oplagte til brug alle steder, hvor der er krav om en ren rumluft uden skadelig påvirkning fra byggematerialer.

Områder

Skoler, børnehaver, sygehuse, plejehjem er de åbenlyse indsatsområder, men de nye materialer dækker også alle industrielle anvendelser og kan derfor også bruges til hårdt belastede industrigulve samt til værkstedsgulve, lagergulve og butiksgulve.

Producenten har bevidst fravalgt den normale procedure, hvor man nøjes med at teste afgasningen fra en samlet gulvopbygning. I stedet har man testet alle de enkelte produkter hver for sig, og de kan derfor kombineres frit efter krav til styrke, kemikalieresistens, dekoration og/eller afledende effekt, uden at det ændrer på emissionsværdierne.

AB-Polymerchemie GmBH er en af Tysklands førende producenter af industrigulve og sidder blandt andet tungt på gulvene i den tyske bilindustri. En af de seneste internationale referencer er en belægning i et netop indviet kinesisk p-hus på 180.000 kvadratmeter.