Påvirkningens art
Der skal tages hensyn til om sliddet opstår som følge af gangtrafik, rullende trafik eller eventuelt i forbindelse med at gods eller andre emner slæbes henover gulvet. Generelt kan det siges, at større vægt og hårdere emner bør føre til valg af stærkere (tykkere) gulvløsninger.

Slidfrekvens
En gulvbehandling skal vælges efter forventet normalt brug. En høj slidfrekvens kræver en stærkere løsning. F.eks. udgør konstant rullende trafik i en central køregang, naturligvis en stor belastning af dette gulv, som derfor bør dimensioneres herefter. Hvis gulvet omvendt kun lejlighedsvis belastes af rullende trafik, er en løsning med større slidstyrke måske ikke påkrævet.

Rullende trafik
Der skelnes mellem let trafik (vogne, palleløftere, sækkevogne mv.) og tung rullende trafik, såsom trucks, elstablere, biler mv.. Bløde hjul (luftbårne gummihjul) vil påvirke underlaget mindre end massive gummihjul, mens de hårde plast- og metalhjul udgør en relativ stor belastning.

Små hjul fordeler vægten dårligere end store hjul og giver dermed et større tryk pr. kvadratcentimeter. Kombineret med tung last vil små metalhjul eks. ofte medføre, at en gulvmaling simpelthen valses af betonen.

Hjul, der drejer på stedet udgør naturligt en stor belastning på et enkelt punkt, hvorfor drejningsmoment kombineret med stor vægt og hårde hjul typisk vil føre til valg af løsninger med større slidstyrke.

Rengøring
Spild, snavs fra paller eller jord og sand fra køretøjer, der bruges både ude og inde, fungerer som slibemiddel og øger sliddet af gulvet væsentligt. Derfor bør valget af gulvløsning afspejle den forventede normale tilsmudsning. Rutinemæssig, daglig rengøring minimerer slibeeffekten og forlænger gulvets levetid. Gulve, som ikke forventes rengjort regelmæssigt, bør derfor beskyttes med en løsning, der tager højde for den forøgede slidpåvirkning.

Temperatur
Alle kunststofmalinger og -belægningers slidstyrke nedsættes, når temperaturen stiger. I visse tilfælde kan man opleve en væsentlig nedsættelse af slidstyrken som følge af konstant forhøjet gulvtemperatur.