Projekt beskrivelse

Renovering af fredet facade med Silikoneharz Facademaling
2003

Den Rhodeske Gård (opf. 1640)
Strandgade 14
1401 København

Renovering udført
2003

Underlag
Puds, afrenset maling

Behandlingsopbygning
Afrensning med højtryksrenser.
Svage partier grundet
Hele facaden herefter grundet
Mellem- henh. slutbehandling med Silikoneharz Facademaling

Rådgivende
DATEA, Lyngby, Thomas Kaarø

Introduktion

Den Rhodeske Gård, opført i 1640 og beliggende på Strandgade 14 i København, er en historisk bygning med betydelig kulturel værdi. I 2003 gennemgik denne fredede bygning en omfattende facaderenovering for at bevare dens æstetiske og strukturelle integritet. Renoveringen blev udført med anvendelse af Silikoneharz Facademaling, der blev valgt for sine fremragende beskyttende egenskaber.

Underlag og Forberedelse

Eksisterende Overflader

Facaden på Den Rhodeske Gård bestod af puds og tidligere afrenset maling. Det var nødvendigt at sikre, at alle svage og beskadigede partier blev korrekt behandlet før påføring af ny maling.

Forberedelsesarbejde

Renoveringsprocessen startede med afrensning af facaden ved hjælp af en højtryksrenser. Denne metode fjernede effektivt snavs, alger og rester af gammel maling, hvilket skabte en ren og jævn overflade. Efter afrensningen blev svage partier grundet for at styrke underlaget og sikre en ensartet hæftning af den nye maling.

Behandlingsopbygning

Grunding

Efter den indledende afrensning og behandling af svage områder, blev hele facaden grundet. Grundingen spiller en vigtig rolle i at sikre, at den efterfølgende maling hæfter ordentligt og skaber en holdbar overflade.

Mellem- og Slutbehandling

Den mellem- og slutbehandling af facaden blev udført med Silikoneharz Facademaling. Denne type maling blev valgt på grund af dens fremragende vandafvisende egenskaber og høje diffusionsåbenhed, hvilket sikrer, at facaden kan ånde, samtidig med at den beskyttes mod fugt og vejrskader. Silikoneharz Facademalingen skaber en holdbar og æstetisk tiltalende overflade, der er velegnet til en historisk bygning som Den Rhodeske Gård.

Samarbejde og Udførelse

Rådgivning og Projektering

Projektet blev rådgivet af DATEA i Lyngby med Thomas Kaarø som ledende rådgiver. Denne ekspertise sikrede, at renoveringen blev udført i overensstemmelse med de højeste standarder for bygningsbevaring og æstetik.

Udførelse

Den praktiske udførelse af renoveringsarbejdet blev nøje overvåget og gennemført for at sikre, at alle aspekter af projektet levede op til de nødvendige krav. Arbejdet blev udført med respekt for bygningens historiske værdi og med fokus på at bevare dens karakteristiske udseende.

Resultater og Effekt

Æstetisk Forbedring

Renoveringen resulterede i en markant forbedring af bygningens æstetiske udtryk. Den Rhodeske Gård fremstår nu med en frisk og beskyttet facade, der understøtter dens historiske betydning og bidrager positivt til bybilledet i København.

Beskyttelse og Holdbarhed

Anvendelsen af Silikoneharz Facademaling har sikret en langtidsholdbar beskyttelse af facaden mod vejrets påvirkninger. Den nye overfladebehandling forlænger bygningens levetid og reducerer behovet for fremtidig vedligeholdelse, hvilket er afgørende for bevaringen af fredede bygninger.

Renoveringen af Den Rhodeske Gård i 2003 er et eksempel på vellykket anvendelse af moderne materialer og teknikker til bevaring af historiske bygninger. Med grundig forberedelse og anvendelse af Silikoneharz Facademaling har DATEA og deres team sikret, at denne kulturarv forbliver beskyttet og smuk for fremtidige generationer.

Projekt detaljer

Underlag:

Kategori/er

Del gerne på!