Projekt beskrivelse

Afrensning og imprængering af murværk
Rockidan Facadepasta 1989

Gamle banegård
Oldenborggade
7000 Fredericia

Facaderenovering udført
1990

Underlag
Murværk

Behandlingsopbygning
Afrensning med Rockidan Facadepasta

Bygherre
P & T

Udførende
Peter Rørbæk, Egtved

Introduktion

I 1990 blev den gamle banegård på Oldenborggade i Fredericia underlagt en omfattende facaderenovering. Projektet, som omfattede afrensning og imprægnering af murværket, blev udført af Peter Rørbæk fra Egtved. Renoveringen havde til formål at bevare bygningens æstetiske og strukturelle integritet ved hjælp af moderne teknikker og materialer, herunder Rockidan Facadepasta.

Underlag og Forberedelse

Eksisterende Overflader

Murværket på den gamle banegård havde med tiden akkumuleret snavs, alger og andre forurenende stoffer, hvilket nedsatte både dets udseende og holdbarhed. Dette skabte et behov for grundig afrensning og beskyttelse.

Forberedelsesarbejde

Forud for afrensningen blev murværket inspiceret for at identificere eventuelle skader og områder med særlig højt snavsniveau. Dette forberedelsesarbejde var afgørende for at sikre en effektiv og grundig behandling med Rockidan Facadepasta.

Behandlingsopbygning

Afrensning med Rockidan Facadepasta

Afrensningen af murværket blev udført med Rockidan Facadepasta, et specialiseret produkt designet til at fjerne snavs, alger og andre forurenende stoffer uden at beskadige murværket. Facadepastaen blev påført over hele overfladen og fik lov til at virke i den nødvendige tid for at opløse og løfte snavset fra murværket.

Imprægnering

Efter afrensningen blev murværket imprægneret for at beskytte det mod fremtidig snavs og fugtindtrængning. Imprægneringen skaber en usynlig barriere, der forhindrer vand og forurenende stoffer i at trænge ind i murværket, hvilket forlænger dets levetid og bevarer dets æstetiske udseende.

Resultater og Effekt

Forbedret Æstetik og Beskyttelse

Resultatet af renoveringen var en markant forbedring af murværkets udseende. Afrensningen fjernede årtiers ophobet snavs og alger, hvilket genskabte murværkets oprindelige farve og struktur. Imprægneringen sikrede, at murværket nu er bedre beskyttet mod fremtidige påvirkninger, hvilket reducerer behovet for hyppig vedligeholdelse.

Positiv Modtagelse

Både bygherre P & T og lokalbefolkningen i Fredericia bemærkede den betydelige forbedring i bygningens udseende og tilstand. Renoveringen bidrog til at bevare et vigtigt historisk vartegn og forbedrede samtidig det samlede bymiljø i området.

Konklusion

Afrensningen og imprægneringen af murværket på den gamle banegård i Fredericia i 1990 er et eksempel på effektiv brug af moderne teknikker og materialer til bygningsbevaring. Ved hjælp af Rockidan Facadepasta og professionel udførelse af Peter Rørbæk fra Egtved blev der opnået et resultat, der ikke kun forbedrede bygningens æstetik, men også dens holdbarhed og modstandsdygtighed mod fremtidige skader

Projekt detaljer

Underlag:

Kategori/er

Del gerne på!