Moderne betonelementer kan være så tætte og glatte, at almindelig betonmaling slet ikke kan hæfte.

Ørestad Plejecenter er på alle måder et opsigtsvækkende og spændende byggeri, hvor der leges med både former og farver. De skrappe facadefarver og de skæve altaner, der minder om små, halvt udtrukne skuffer, giver komplekset et enestående udtryk.

På facaden er monteret 118 præfabrikerede altaner fremstillet i high performance komposit betonelementer hos Hi-Con A/S. Normalt skulle man tro, at der ikke kan være de store ben i at male et betonelement, men overfladen på altanelementerne var så glat og tæt, at almindelig beton- eller facademaling slet ikke kunne sidde fast. Så hvad gør man, når opgaven netop kræver en facademaling for at få den helt rigtige farve ?

Udfordringen havnede hos Rockidan, hvor man måtte ud i forskellige hjørner af sortimentet for at finde en velegnet produktkombination. Elementerne blev således grundet med epoxygrunderen NM 50 BP Grundering S, der hører hjemme i gulvprogrammet, mens slutmalingen er en acrylmaling, der normalt primært anvendes til renovering af p-kældre, metalkonstruktioner og andre hårdt belastede overflader.

Takket være den utraditionelle kombination fik altanmodulerne til Ørestads Plejecenter derfor trods alt en beskyttende systembehandling, så de i ophængt form optræder som en integreret del af facaden i centrets karakteristiske stærke gule og grønne farver