Skimmelhindrende maling og skimmelsanering

Fugtig luft og kolde vægge er lig med kondens. Kondens er ofte lig med skimmel, som kan bekæmpes med skimmelhindrende maling.