Renovering af facade 1997

Højris
Udbyhøjvej, Dronningborg
8900 Randers

Facaderenovering udført
1997

Underlag
Pudset murværk

Bygherre
Poul Schwarz’ Tegnestue, Horsens

Udførende
Erik Lundorff, Randers