Rockidan Logo
Intelligent maling til dit næste projekt

AB-POX 002 Universalbinder

AB-POX 002 Universalbinder

2-komponent, transparent, lavviskos epoxy grunder og mørtelbinder, uden opløsningsmidler, blødgørere og nonylphenol.

Speciel epoxyhartsbehandling som anvendes som bindemiddel i grunder og mørtel. Anvendes generelt på grund af sin evne til at optage mange typer tilsatsmateriale, herunder kvartsmel, kvartssand, basaltsplit, hartstoffen, siliciumcarbid samt farvet sand.

Egenskaber

  • Meget god kemikaliebestandighed
  • Lille gulningstendens
  • Meget gode mekaniske egenskaber

Beskrivelse

Tekniske data

Produkttype 2-komponent epoxybelægning
Blandingsforhold  (vægt) A 100 vægtdele
B (hærder) 50 vægtdele
Vægtfylde  Ca. 1,1 g/cm3
Tørstofindhold  Ca. 100%
Viskositet  Ca. 650 mPa·s ± 150
Trykstyrke (DIN 53454)  60-80 N/mm2 (afhængig af fyldningsgrad)
Bøjningstrækstyrke (DIN 53452)  30 N/mm2
Vandoptagelse  < 1,5%
Vandbestandig Efter min. 24 timer v/ 23°C

 

Tekniske data – udførelse

Potlife 100 gram ved 12/23/30°C Ca. 60 min./ ca. 40 min. / ca. 20 min.
Objekttemperatur  Min 12, max. 30°C.
Materialetemperatur 15 – 25°C.
Max. relativ luftfugtighed 12°C 75% (+3° afstand til dugpunkt)
>23°C 85% (+3° afstand til dugpunkt)
Ventetid før næste arbejdsgang 12°C Min 16 t Max 36 t
23°C Min 8 t Max 24 t
30°C Min 8 t Max 24 t
Gangtør ved 12/23/30°C Ca. 24/16/12 timer
Fuldt afhærdet ved 12/23/30°C Mekanisk: 72 timer/48 timer/24 timer
Kemisk: 7 døgn/5 døgn/4 døgn

 

SIKKERHED

AB-POX 002 Universalbinder

Fare

Farlig ved indtagelse og indånding.
Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger

Titel

Go to Top