AB-POX 002 Universalbinder

  2-komponent, transparent, lavviskos epoxy grunder og mørtelbinder, uden opløsningsmidler, blødgørere og nonylphenol.

  Speciel epoxyhartsbehandling som anvendes som bindemiddel i grunder og mørtel. Anvendes generelt på grund af sin evne til at optage mange typer tilsatsmateriale, herunder kvartsmel, kvartssand, basaltsplit, hartstoffen, siliciumcarbid samt farvet sand.

  Egenskaber

  • Meget god kemikaliebestandighed
  • Lille gulningstendens
  • Meget gode mekaniske egenskaber

  Beskrivelse

  Tekniske data

  Produkttype2-komponent epoxybelægning
  Blandingsforhold  (vægt) A 100 vægtdele
  B (hærder) 50 vægtdele
  Vægtfylde Ca. 1,1 g/cm3
  Tørstofindhold Ca. 100%
  Viskositet Ca. 650 mPa·s ± 150
  Trykstyrke (DIN 53454) 60-80 N/mm2 (afhængig af fyldningsgrad)
  Bøjningstrækstyrke (DIN 53452) 30 N/mm2
  Vandoptagelse < 1,5%
  VandbestandigEfter min. 24 timer v/ 23°C

   

  Tekniske data – udførelse

  Potlife 100 gram ved 12/23/30°CCa. 60 min./ ca. 40 min. / ca. 20 min.
  Objekttemperatur Min 12, max. 30°C.
  Materialetemperatur15 – 25°C.
  Max. relativ luftfugtighed12°C 75% (+3° afstand til dugpunkt)
  >23°C 85% (+3° afstand til dugpunkt)
  Ventetid før næste arbejdsgang 12°C Min 16 t Max 36 t
  23°C Min 8 t Max 24 t
  30°C Min 8 t Max 24 t
  Gangtør ved 12/23/30°CCa. 24/16/12 timer
  Fuldt afhærdet ved 12/23/30°CMekanisk: 72 timer/48 timer/24 timer
  Kemisk: 7 døgn/5 døgn/4 døgn

   

  SIKKERHED

  AB-POX 002 Universalbinder

  Fare

  Farlig ved indtagelse og indånding.
  Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger