Blødgørere i epoxybelægning

Blødgørere i epoxybelægning har en påvist skadelig effekt på mange dele af vores helbred. Derfor skal de undgås – også i epoxybelægninger. NM 100 UP Gulv er et godt eksempel på at det sagtens kan lade sig gøre.

Rockidans hæderkronede NM 100 UP Gulvbelægning er udtænkt længe før der gik sport i at producere epoxybelægninger så billigt som overhovedet muligt uden skelen til kvalitet. Til gengæld viser belægningen sig gang på gang immun over for de problemer, som den øvrige epoxybranche ellers må brydes med. Simpelthen fordi NM 100 UP er bygget op på epoxyens egne betingelser.

Et af de gode eksempel er den store fokus på hormonforstyrrende stoffer i de kemikalier, vi omgiver os med i dagligdagen.

Stofferne er forlængst fjernet eller under udfasning fra emballage, plast, maling m.v., mens det går mere trægt i epoxybranchen. Her udgør mange epoxybelægningers indhold af nonylphenol et problem, som mange gulventreprenører naturligvis er opmærksomme på.

Nonylphenol: En lappeløsing

I de fleste epoxyer anvendes nonylphenol primært som accelerator, dvs. til at fremskynde hærdningsprocessen, så belægningen kan tages hurtigere i brug. Reelt dækker anvendelsen dog over, at de fleste producenter anvender billige standardhærdere i jagten på minimale produktionspriser. Disse hærdere har nogle svagheder, som man så forsøger at kompensere for ved hjælp af tilsætningsstoffer. En af svaghederne er f.eks. afhærdningstiden, og her har nonylphenol traditionelt været den billigste og lettest anvendelige lappeløsning.

Aldrig nonylphenol i NM 100 – Blødgørere i epoxybelægninger kan undgås

Men epoxybelægninger fås altså også uden nonylphenol. Hos Rockidans svenske epoxyleverandør Nils Malmgren AB, udvikler man egne epoxyhærdere fra bunden og har derfor ikke brug for kunstige hjælpemidler.

Epoxybelægningen NM 100 UP, der nu har 48 år på bagen, har således aldrig indeholdt nonylphenol.

Den korrekte kemiske opbygning er simpelthen en garant mod svage led. Foruden de positive miljø- og sundhedsmæssige aspekter, vil man derfor også se en række produktegenskaber, som den dag i dag ikke matches af nogen anden epoxyleverandør.

Indrømmet – det indebærer en prisforskel i indkøb. Til gengæld kan en belægning, der er dimensioneret korrekt i forhold til belastningen, i praksis betragtes som uopslidelig. Det er de ældste svenske referencer fra 60’erne et vedvarende bevis på.

Blødgørere i epoxybelægninger kan undgås