Maling af 12.000 kvadratmeter lagergulve i Tinglev løste mange problemer på een gang.

Der er mange penge på spil, hvis gulvene i en stor produktions- eller lagervirksomhed ikke fungerer optimalt. Derfor gik Siemens Wind Power grundigt til værks, da man etablerede højlager i de bygninger, der tidligere husede Mærsk Container i Tinglev.

14.000 gulvbolte fra gamle robotter og inventar blev fjernet under betonens overflade fra gulv i lager og ca. 12 tons porøs betonoverflade forsvandt ved planslibning, inden entreprenøren kunne gå i gang med betonreparationer og den egentlige overfladebehandling.

Gulvløsning til gulv i lager

Som gulvløsning valgtes Rockidans NM 40 Elit Gulvmaling, som er en 100% tørstofholdig epoxymaling, der tilfører 400µ i én arbejdsgang. Med den løsning kunne der spares en arbejdsgang i forhold til en traditionel malet løsning samtidig med at man opnåede større lagtykkelse og dermed større slidstyrke end med f.eks. Rockidans vandige epoxymaling NM 50 Aqua Super.

Endelig tørrer malingen rekordhurtigt, så arealer, der blev malet færdigt lørdag, kunne tages i brug allerede mandag morgen.

Hos Siemens Wind Power er der stor tilfredshed med resultatet. Man har fået løst et voksende støvproblem og i stedet fået en meget rengøringsvenlig overflade, der lyser effektivt op mellem de 6 etager høje pallereoler.

Renoveringen er udført af det lille gulventreprenørfirma Tinglev Gulv, der ikke er blevet valgt på grund af sin lokale beliggenhed. Firmaet har en efterspurgt evne til at vælge byggeteknisk rigtige løsninger, baseret på 18 års erfaring med med industrigulve og Rockidans epoxyløsninger.

Desuden kan firmaet bryste sig af en effektivitet, som de færreste andre gulventreprenører kan hamle op med. Med et stort fjernstyret slibeanlæg kan der således planslibes op til 1500 kvadratmeter i timen, mens det lille gulvteam snildt påfører maling/belægning på ca. 250 kvadratmeter i timen.

I alt er der renoveret ca. 12.000 kvadratmeter hos Siemens Wind Power i Tinglev.