I Prinsessegade i Fredericia kan man på 22. år betragte forskellen mellem en ren og en beskidt facade.

Som i så mange andre byer har facaderne her i den ældre bydel gennem årene taget farve efter sod og smog. Forurening stammende fra de ofte nært liggende industrier og den intense trafik i det lukkede bymiljø.

I 1989 valgte ejeren i nr. 16 at afrense facaden med Rockidan Facade-pasta og efterfølgende imprægnere murværket.

Resultatet var uhyggeligt – specielt fordi ejendommen kun udgør en del af en sammenhængende bebyggelse med i øvrigt ensartet udseende. Forskellen til omgivelserne består den dag i dag og vidner om den selvrensende effekt, som den diffusionsåbne imprægnering har sikret.

Rockidan’s facadepasta påføres murværket og skal virke i ca. 30 minutter. Herefter skylles pastaen af med vand. Afrensningen foregår med andre ord helt uden den hårdhændede mekaniske påvirkning, der ofte også tager godt ved underlaget.

Imprægneringen stopper regn og fugt udefra, men lader fugt i konstruktionen passere. Det giver generelt et sundere indeklima og minimerer desuden risikoen for frostsprængninger.

Dobbelthuset i Prinsessegade ligger i Fredericia gamle bydel inden for voldene, i nærheden af havnen og det oprindelige jernbaneterræn fra tiden før Lillebæltsbroen. Den livlige, kuldrevne aktivitet i området satte gennem årene sit tydelige sorte præg på mange bygninger. En af de mest sodsværtede facader i området var netop den gamle stationsbygning, som også tilbage i 80’erne blev renset med Rockidans facadepasta og imprægnering.