Mellem gulv og væg laves som regel en tætnende afrundet overgang for blandt andet at sikre let og effektiv rengøring i hjørnesamlingen.

Støbt løsning
Små hulkehler med NM 705 Elastspartel, mens mere fyldige rundinger udføres i NM E600 Epoxymørtel. Altid på grundet bund og inden mellem- og slutbehandling.

Pålimet løsning
Et hurtigere alternativ er pålimning af færdige Rockidan Hul-kehlsprofiler, der fås i metermål i forskellige udformninger. Profilen fastgøres med NM 705 Elastspartel på den grundede overflade, hvorefter den males samtidig med resten af gulvet.

Er der risiko for revnedannelse mellem gulv og væg etableres hulkehlen med afstand til væggen, hvor mellemrummet udfyldes med et fleksibelt overgangsmateriale (f.eks. PU-fuge).