En gulvmaling er ikke nødvendigvis stjerneglat, blot fordi overfladen ser meget blank ud. Men selv om der normalt ikke vil være fare for at komme til at optræde som Bambi på glatis, kan der være behov for skridsikring, hvis overfladen jævnligt bliver våd eller fedtet.

Med Rockidan Slidestop etableres skridsikringen med sidste lag maling, hvor skridsikringsmidlet ganske simpelt røres op i malingen inden påføring. Det giver en helt ensartet skridsikring, som ikke kan opnås ved manuel spredning af sand.

Som oftest vil den helt fine Rockidan 947 Slidestop være at foretrække, fordi man opnår den fornødne skridsikring samtidig med at overfladen stadig er let at holde ren. Alternativt anvendes den grovere Rockidan 942 Slidestop efter helt samme princip. Som tommelfingerregel tilsættes 3 vægt-% Slidestop.

Skridsikring af industrigulve