Rockidans fugtspærre sikrer 6000 kvadratmeter trægulve på nye Hadsund Skole.

Hadsund Skole var i sin tid et af de første store konceptbyggerier på skoleområdet. Den daværende Hadsund Kommune viste, at man godt turde satse og prøve nye veje. Da det gjaldt fugtspærring under de 6000 m2 trægulve i det nye flotte byggeri, valgte man dog den sikre vej frem for “spændende” alternativer.

Hovedparten af skolens i alt 9800 m2 gulv er belagt med højkantsparket i eg, som absolut ikke tåler opstigende fugt fra hverken udtørrende beton eller undergrund. Derfor var det fra starten klart, at der skulle udføres fugtspærrearbejde.

Dokumenteret fugtspærreeffekt ved 100% RF
Epoxyløsninger, der fylder meget få milimeter og dermed ikke tager fra rumhøjden, udbydes af flere, men de fleste udbydere går ikke længere end til 85 – 95% RF i underlaget, og det ville i dette tilfælde ikke være tilstrækkeligt. Derfor valgte bygherren, at følge gulvbranchens (GSO) egen anbefaling om kun at anvende epoxyløsninger med en dokumenteret effekt ved 100% RF i underlaget.

Her er Rockidans kvalitetssikrede fugtspærresystem alene på banen. Kvalitetssikringen består dels i en isocertificeret fremstilling, dels ved at arbejdet kun udføres af specialuddannede firmaer, der har rutine med udlægningen og ikke mindst poretestningen af den færdige behandling.

Bygherre og rådgivere får således papir på effekten, inden slutbehandlingen – i dette tilfælde parketgulvet – udføres. Og brugerne vil efterfølgende ikke skulle døje med udbedring af følgeskader som buler i banebelægninger, revner og råd i trægulve m.v., fordi fugtspærre-løsningen ikke holdt, hvad leverandøren lovede.

Ny bygning – nye muligheder
Den ny skole var på mange måder et spændende og nyskabende projekt, hvor man allerede i planlægningsfasen rystede posen godt og grundigt.

Ved at bygge nyt i stedet for at reparere, fik man for en relativt beskeden merpris således mulighed for dels at placere den nye skole tæt ved eksisterende sportsfaciliteter, der nu kan udnyttes i skolesammenhæng, dels at frigøre lokaler i den gamle skole, som anvendes til sundhedscenter med ældreboliger, kulturcenter med bl.a. bibliotek, almennyttige boliger samt 2 nye biografer i skolens tidligere svømmehal.

Aalborg Gulvservice udførte fugtspærrearbejdet under KPC Bygs totalentreprise. Carl Bro as, Arkitektfirma Kjeld Bjerg A/S og Jensen+Jørgensen+ Wohlfeldt A/S var rådgivere på projektet.