Hvis helt nye fuger i et klinkegulv bliver opløst på kort tid, så er arbejdet ikke udført korrekt, problemet kunne nemt løses med NM 638 Syrefast Fuge fra Rockidan.

Fugerne i et næsten ny fuget klinkegulv i et supermarkeds slagteriafdeling blev opløst på rekordtid. En ny entreprenør løste problemet med NM 638 Syrefast Fuge, men det kunne være undgået med lidt baggrundsviden om epoxyfuger.

Brug ikke selvblandet fugemateriale

En hjemmelavet epoxyfuge bestående af epoxybinder og sand vil give en porøs opbygning. Når fugen ikke er 100% tæt vil nedsivning ødelægge den indefra. Anvend derfor altid en brugsklar epoxyfuge, hvor tilslag og binder er afstemt indbyrdes.

Resistent – ja men mod hvad ?

Spørg altid efter en resistensliste. Den findes kun, hvis anvendelsen som syrefast fuge også anerkendes af producenten. Listen vil give et direkte og objektivt sammenligningsgrundlag mellem to produkter.

Blivende fleksibilitet

De fleste epoxybindere bliver hårde, så de mister evnen til at arbejde med omgivelserne. Det vil føre til revnedannelse, utæthed og på sigt nedbrydning. Rockidans NM 638 er modificeret med egenskaber fra nylon, så den bevarer sin elasticitet.

Fokus på klæbeevne

Epoxy har en naturlig klæbeevne, men mod en klinkeside er det ikke altid nok. NM 638 går samtidig i kemisk forbindelse med keramisk materiale og hæfter derfor ubrydeligt til klinken. Sammen danner de en 100% tæt og sammenhængende overflade

Rengøring efter fugning med vand?

Med NM 638 vaskes overskydende materiale let bort med en våd klud, når fugearbejdet er overstået. Ikke noget med kemikalier eller hammer og mejsel. Gid det var standard.

Syrefaste fuger