Projekt beskrivelse

PCB-FORSEGLING AF BETONBYGNING I DRIFT

Høje PCB-koncentrationer i en klassisk betonbygning i det indre København betød, at bygherre ønskede at foretage de nødvendige foranstaltninger for
at bringe PCB-koncentrationen under Sundhedsstyrelsens nedre aktionsværdi på 300 ng/m3.

De høje PCB-koncentrationer stammede fra fugerne i fugefalse og vindueslysninger.

De berørte etager er i drift, og der blev derfor lavet et pilotprojekt med forsegling direkte på primærkilden med PCB-forsegling i de tre processer rød, gul og grå
(PCB-Forsegling fra Rockidan).

Pilotprojektet havde til formål at nedbringe PCBkoncentrationen på samme måde, som det lykkedes at nedbringe koncentrationen af PCB i klimakamre
hos Teknologisk Institut. I klimakamre er det i 5 år dokumenteret, at PCB-forsegling fra Rockidan hver måned har en tilbageholdelsesprocent på 99%.

De imponerende resultater er i dette pilotforsøg prøvet af i virkelighedens verden, og de foreløbige luftprøvemålinger holder sig i alle rum under Sundhedsstyrelsens nedre aktionværdi på 300 ng/m3.

Del gerne på!