Projekt beskrivelse

Utilstrækkelig PCB-sanering på skole i Storkøbenhavn

PCB-forsegling på skolen blev en effektiv løsning på problemet

2011 blev der udført PCB-sanering på skolen, efter en måling af PCB i indeluften viste en voldsom PCB-forurening med værdier på op til 4.000 ng/m3. En forurening, som var mange gange højere end
Sundhedsstyrelsens nedre aktionsværdi på 300 ng/m3.

Primærkilden, som bestod af PCB-holdige fuger og dilatationsfuger, blev fjernet, og områderne blev efterfølgende tildækket med trælister, så der ikke længere var fysisk adgang til de steder, hvor fugerne havde siddet.

Efter fjernelse af primærkilden måles og monitoreres indholdet af PCB i indeluften løbende.

Ved måling af PCB i indeluften i 2017 og 2020 blev der i begge tilfælde målt en koncentration på 1200 ng/m3, hvilket tydeligt viste, at PCB-saneringen ikke havde løst problemet med PCB i tilstrækkelig grad.

De udførte materialeprøver viste, at der var PCB i alle overflader, på trods af den tidligere sanering. Det skyldes, at PCB fra den oprindelige kilde har vandret, afgasset og sat
sig i alle overflader gennem den lange periode, hvor de
PCB-holdige fuger har siddet i bygningen.

PCB vandrer

PCB vandrer ind i tilstødende byggematerialer og afgasser herfra til indeluften. PCB fra fuger kan trænge flere cm indi tilstødende materialer af beton eller mursten.
Når der isættes nye fuger, vil de efter kort tid også være forurenede, da PCB forsøger at skabe en balance og derfor søger mod omgivelser, hvor koncentrationen er lavere.

I den pågældende sag havde indholdet af PCB i indeluften fundet en ny balance omkring 1200 ng/m3, hvilket stadig var uacceptabelt højt, hvorfor man valgte at undersøge
mulighederne for at forsegle forureningen.

Forsegling er løsningen

Skolen valgte Rockidan PCB-forsegler fra Rockidan som den primære løsning. Nedsænkede lofter blev fjernet, så der kunne forsegles på alle overflader, herunder vægge, lofter og gulve.

For at være sikker på at nedbringe PCB-niveauet denne gang gik man med en 3-lags løsning, hvorved der ikke blot opnås tryghed for resultatet, men også kan gives en overfladegaranti på de forseglede
overflader.

Gennem en FLEC-måling, udført af Teknologisk Institut, garanteres det, at koncentrationen efter forseglingen ikke overstiger Sundhedsstyrelsens nedre aktionsværdi på 300 ng/m3.

Imponerende resultat

2 måneder efter forseglingen med Rockidan PCBforsegling blev der udført indeluft-målinger, som viste henholdsvis 99 ng/m3 og 100 ng/m3 som altså ligger væsentligt under Sundhedsstyrelsens nedre aktionsværdi.

Primærkilden blev fjernet tilbage i 2011, og der er altså, ud over selve forseglingen, ikke gjort andre tiltag i forbindelse med dette konkrete PCBforseglingsprojekt.

Alligevel er det lykkedes at nedbringe indholdet af PCB i indeluften fra 1200 ng/m3 til 100 ng/m3, hvilket ligger væsentligt under Sundhedsstyrelsens nedre aktionsværdi.

Det beviser samtidig, at forsegling med Rockidan PCB-forsegler er et effektivt supplement til sanering af PCB.

Del gerne på!