Projekt beskrivelse

En måling af indeluften i en etagebygning viste en PCBkoncentration på mellem 1700 – 2000 ng/m3.

Forureningen skyldtes tilstedeværelsen af en voldsomt forurenet gulvkonstruktion. Bygherre ønskede derfor at teste, hvorvidt det var muligt at forsegle denne kilde, så PCB-koncentrationen kunne bringes ned under Sundhedsstyrelsens nedre aktionsværdi på 300 ng/m3 uden at fjerne primærkilden.

Rockidan PCB-forsegler har enestående egenskaber i forhold til tilbageholdelse af PCB.

Samtidig har produktet markedets højeste slidstyrke, og kan anvendes som slutprodukt på gulve, da det tåler både aktivt lagerarbejde, truckkørsel mm. Rockidan PCB-forsegler er derfor et oplagt valg til forsegling af gulve.

Forseglingen bestod af 3 behandlinger med hhv. rød, grå og hvid Rockidan PCB-forsegler. Ved lavere koncentrationer kan færre behandlinger være tilstrækkeligt.

Projektet viste, at det var muligt at nedbringe PCBkoncentrationen på samme måde, som det er dokumenteret i klimakamre hos Teknologisk Institut i mere
end 5 år.

Teknologisk Institut har gennemført FLEC-måling i rummet, som viste 8,4 ng/m3 på væggene og 41 ng/m3 på gulvene. De imponerende resultater understreger, at PCB-forsegling med Rockidan PCB-forsegler er en særdeles effektiv måde at komme PCB-problematikken til livs på.

Rumluftmålinger udført efter forsegling af rummet viser resultater under sundhedsstyrelsens nedre aktionsværdi på 300 ng/m3. Det betyder at lokalerne nu
kan tages i brug igen, til stor glæde for bygherre og lejer.

Projekt detaljer

Underlag:

Kategori/er

Del gerne på!