Rockidan har en fremragende track record inden for PCB-forsegling, der demonstrerer vores ekspertise og engagement i miljøvenlige og sikre løsninger. PCB, eller polychlorerede biphenyler, er farlige kemikalier, der har været udbredt i byggematerialer som f.eks. fuger, maling og isoleringsmaterialer. På grund af deres toksicitet og skadelige virkninger på menneskers sundhed og miljøet, er det afgørende at håndtere PCB-forurening på en sikker og effektiv måde.

Rockidan har gennemført flere vellykkede PCB-forseglingsprojekter i forskellige bygninger og faciliteter. Vores ekspertteam har omfattende erfaring med at identificere, vurdere og behandle PCB-forurening på en måde, der overholder lovgivningsmæssige krav og sikrer sikkerheden for alle involverede.

Et eksempel på vores PCB-forseglingsreferencer er renoveringen af et offentligt byggeri, hvor vi identificerede og behandlede PCB-forurening i bygningens gamle fuger og maling. Vi anvendte specialiserede forseglingsteknikker og materialer til at indeholde PCB’en og forhindre yderligere spredning, hvilket skabte et sikkert og sundt miljø for bygningens brugere.

En anden reference er renoveringen af en industriel facilitet, hvor vi stod over for udfordringen med PCB-forurening i bygningens isoleringsmaterialer. Vi udviklede en skræddersyet forseglingstrategi, der effektivt indeholdt PCB’en og sikrede, at arbejdet blev udført på en sikker og miljøvenlig måde.

Rockidan’s tilgang til PCB-forsegling er baseret på avanceret teknologi, nøje planlægning og tæt samarbejde med vores kunder for at sikre, at alle krav og forventninger opfyldes. Vores mål er at levere bæredygtige og langsigtet løsninger, der beskytter menneskers sundhed og miljøet.

Gennem vores vellykkede PCB-forseglingsprojekter har Rockidan etableret sig som en pålidelig partner inden for miljøvenlig byggeri og forureningssikring. Med vores ekspertise og engagement fortsætter vi med at levere førsteklasses løsninger til PCB-forsegling og andre miljømæssige udfordringer, der sikrer sikkerhed, sundhed og bæredygtighed for vores kunder og samfundet som helhed.