Projekt beskrivelse

PCB-FULDFORSEGLING PÅ SKANSEBJERG FRITIDSHJEM

PCB-koncentrationer, som oversteg Sundhedsstyrelsens lave aktionsværdi på 300 ng/m3, gjorde, at de musikalske øvelokaler i kælderen under Skansebjerg Fritidshjem skulle gennemgå et større sanerings- og retableringsarbejde.

Det påviste PCB stammede fra kondensatorer i lysstofarmaturerne, og armaturer med kondensatorer blev fjernet, og alt inventar blev flyttet. Alle overflader
i kælderen (loft, væg og gulv) blev sandblæst, spartlet op og fuldforseglet med PCB-forsegling i de 3 processer rød, gul og grå (PCB Forsegling fra Rockidan). Huller til rørgennemføring i kælderens ydermur var tætnet og rummet havde stået uudnyttet.

Projektet havde til formål at nedbringe PCBkoncentrationen. Der blev, efter projektet, foretaget en effektivitetstest af PCB-forsegling ved emissionsprøvningscellemetoden (FLEC) af Teknologisk Institut (Reference nr.: 790948). Koncentrationen af PCB i FLEC blev målt til 12 ng/m³, hvilket ligger
væsentligt under Sundhedsstyrelsens nedre aktionsværdi.

Københavns Kommune valgte yderligere efterfølgende at få foretaget luftprøvemålinger, som også viste sig at være under Sundhedsstyrelsens nedre aktionsværdi og dette var gældende for alle 3 rum, hvor der blev foretaget målinger.

Del gerne på!